Regulamin Zwrotów

§1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin zwrotów dotyczy wszystkich produktów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego Auto-Parts Dawid Wątkowski.

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego produktu.

§2 Warunki Zwrotu

Aby skorzystać z prawa zwrotu, produkt musi być w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi jego elementami.

Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu o zamiarze zwrotu produktu poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: lefort@wp.pl lub poprzez inny trwały nośnik komunikacji.

§3 Procedura Zwrotu

Po poinformowaniu Sklepu o zamiarze zwrotu i akceptacji warunków zwrotu przez Sklep, Klient powinien odesłać produkt na adres: Auto-Parts Dawid Wątkowski
ul. Wojska Polskiego 63, 98-200 Sieradz

  • Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
  • Za bezpieczny zwrot produktu odpowiada Klient.
  • Sklep nie przyjmuje przesyłek zwracanych za pobraniem.

§4 Zwrot Płatności

Sklep zobowiązuje się do zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania produktu zwróconego przez Klienta.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

§5 Postanowienia Końcowe

Wszelkie spory wynikające z procesu zwrotów będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu zwrotów. O wszelkich zmianach Klienci będą informowani poprzez aktualizację treści regulaminu dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

 

Sieradz: 02.03.3024