Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Auto-Parts Dawid Wątkowski

§1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Auto-Parts Dawid Wątkowski (dalej: Sklep) jest firma Auto-Parts Dawid Wątkowski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 63, 98-200 Sieradz, NIP: 827-209-34-16 (dalej: Administrator).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

§2 Zakres i Cel Przetwarzania Danych

Sklep przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizacji zamówień, obsługi reklamacji i zwrotów, komunikacji z użytkownikami, a także dla celów ewentualnych procedur prawnych i rozwiązywania sporów.

Sklep przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki, adres do faktury, dane dotyczące płatności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług oferowanych przez Sklep.

§3 Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych w §1.

§4 Bezpieczeństwo Danych

Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wprowadza środki bezpieczeństwa zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi do danych.

Administrator podejmuje również wszelkie niezbędne kroki, aby aktualizować i modernizować środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.

§5 Zmiany w Polityce Prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Zmiany w polityce prywatności będą wprowadzane w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych lub zmiany sposobów przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

Sieradz: 02.03.3024